Pri kúpe, predaji a financovaní Vašej nehnuteľnosti Vás sprevádzame od A po Z.

Predaj/Kúpa nehnuteľnosti

Vieme ako to robiť, pripravíme Vašu nehnuteľnosť  - zverte sa do našich rúk:

 • home staging
 • 3D vizualizácie/  virtuálne prehliadky
 • Sken nehnuteľnosti
 • Profesionálny fotograf
 • Interiérový dizajn

 

Právne služby

Spolupracujeme s renomovanou advokátskou kanceláriou:

 • Vypracovanie všetkých  právnych  dokumentov  (rezervačné zmluvy, kúpne zmluvy , ,návrhy na vklad)
 • Overenie všetkých právnych dokumentov

 

Zabezpečíme kontakt s Katastrom nehnuteľností v danom okrese, geodétmi, znalcami na ocenenie nehnuteľnosti:

 • Návrhy na vklad
 • Záložné zmluvy
 • Kooperácia medzi bankou a Katastrálnym úradom
 • diskrétnu pomoc pri riešení podlžností a problémových situácií v spojitosti s Vašimi nehnuteľnosťami

CENNÍK

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti

CENA NEHNUTEĽNOSTI:             VÝŠKA PROVÍZIE:

do 130.000 EUR                            4 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)

od 130.000 do 299.999 EUR        3 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.500 EUR)

od 300.000 EUR                            2,5 % z kúpnej ceny

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti

Provízia zodpovedá výške  jednomesačného nájmu. Províziu hradí ten, kto si službu u sprostredkovateľa objedná.

 Individuálne služby a úkony (Štandardne sú zahrnuté v cene provízie): Jednorázovo

Služba

Náklad v €

Bližší popis

Nábor nehnuteľnosti    

180€

Náklady spojené s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia amatérskych  fotografií pre vlastnú potrebu, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti

Foto dokumentácia      

150€

Foto dokumentovanie nehnuteľnosti profesionálnym fotografom určeným práve na fotenie nehnuteľností, úprava fotografií a práca s nimi  6

Home stading

150€

Príprava nehnuteľnosti na foto dokumentovanie pre profi fotografa, využitie interiérového dizajnu, použitie vlastných dekoračných predmetov na vyzdvihnutie

Video obhliadka            

250€

Náhrada nákladov spojených s natáčaním nehnuteľnosti profesionálnym fotografom, úprava a zostrihanie videa

Video obhliadka s dronom        

300€

Náhrada nákladov spojených s natáčaním nehnuteľnosti pomocou dronu, určeným práve na natáčanie nehnuteľností, úprava a zostrihanie videa

Inzerovanie nehnuteľnosti          

5 €/deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.)

Obhliadky

50€

Náhrada nákladov spojená s uskutočnením obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami, za každú zrealizovanú obhliadku, ktorej účelom bolo sprostredkovanie predaja/prenájmu nehnuteľnosti (so znalcom, so stavebnou firmou).

Osobná asistencia         

20€ /za každú začatú polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 15 € / za každú začatú polhodinu.

 

Individuálne služby a úkony (Štandardne sú zahrnuté v cene provízie): Paušálne

 

Služba

Náklad v €

Bližší popis

Asistencia pri vytvorení ZP  

50€

Asistencia súdnemu znalcovi pri obhliadke nehnuteľnosti a príprava podkladov pre vyhotovenie znaleckého posudku

Asistencia právnikovi pri vytvorení dokumentácie

150€

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

Asistencia právnikovi pri vytvorení dokumentácie

150€

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy alebo návrhu nájomnej zmluvy

Asistencia právnikovi pri vytvorení dokumentácie  

200€

Zabezpečenie vypracovania kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy

Asistencia právnikovi pri vytvorení dokumentácie        

200€

Zabezpečenie vypracovania darovacej zmluvy

Inzerovanie nehnuteľnosti          

5 €/deň

Zabezpečenie vypracovania zriadenia vecného bremena

Ohodnotenie nehnuteľnosti     

Od 50€ /za každú nehnuteľnosť

Ohodnotenie ceny nehnuteľnosti pre potreby dedičského konania 

 

Cena individuálnych služieb poskytovaných realitnou kanceláriou – ak nie sú zahrnuté v provízii

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie – Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokumentov, ktoré pozostávajú z:

 1. úradného (správneho) poplatku cc´a 8€
 2. paušálnej sumy 35 € ako náhradu za strávený čas
 3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,90 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva je viac ako 20 km.

 V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Dokumentácia po podpise kúpnej zmluvy paušálne vo výške provízie.

 • Odovzdanie nehnuteľnosti
 • Vypracovanie preberacieho protokolu
 • Asistencia pri prepise u správcu
 • Asistencia pri prepise energií (voda, plyn, elektrina)